Välkommen till Glösa Älgriket!

Glösa Älgriket är ett tusenmeterlångt friluftsmuseum där du får möjlighet att uppleva:

Hällristningar
- som är 6000-5000 år gamla.
Älgklanens viste - som ger inblick i fångstfolkets vardagsliv för 6000-5000 år sedan.
Fångstgropar för älg - i en utställning och vid riktiga fångstgropar.


(Klicka på kartan för att läsa mer om Hällristningarna i Glösa, Älgklanens viste, fångstgroparna
och våra övriga aktiviteter och evenemang)

Hitta till parkeringen med GPS: X 703154 Y 141112

Aktuellt

Klicka här
för att läsa om våra aktiviteter.

Hitta till Glösa upplevelsecenter

Glösa ligger ganska exakt mittemellan Åre
och Östersund, cirka 5 mil från vardera orten.
Avtag från väg E 14 görs i Mörsil (25 km kvar
kvar att köra) eller Näskott (17 km kvar att
köra). Se Karta

Vid mitten av Alsensjön längs väg 666 finns
vägvisare till Glösa-parkering. Därifrån är det
ca 200 m att gå till Älgklanens viste och
150 m till fångstgropsutställningen.


Öppettider

Älghallen - upplevelsecenter
Museum och café

2017 fr.o.m 1Juli - 6 augusti öppet alla dagar
kl 12.00 - 17.00.

Kontakta oss via e-post eller 070 - 641 59 69
för övriga tider eller förfrågningar.